CFT President Jeff Freitas talks with CFT Secretary Treasurer Luukia Smith.